bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Oddziały integracyjne

Rejestr zmian

W Przedszkolu znajdują się 4 oddziały ogólnodostępne i 1 oddział integracyjny.
 

Grupy rok szkolny 2014/2015

 

 

Grupa 3-latków

 

            wychowawcy:           

                                   mgr Katarzyna Pawlak          

                                   mgr Agnieszka Nikołajew

                                   Bożena Koszek – pomoc nauczyciela

                                              

 

 

Grupa 4-latków

 

            wychowawcy:           

                                   mgr Jolanta Poprawska

                                   mgr Ewa Kubaczyńska

                                              

 

 

Grupa 5-latków

 

            wychowawcy:           

                                   mgr Agnieszka Zawiasa

                                   mgr Małgorzata Zglińska

                                              

                                              

 

Grupa 6-latków

 

            wychowawcy:           

                                   mgr Agnieszka Chrzanowska

                                   mgr Ewa Kubaczyńska

                                              

 

 

Grupa 4-5-latków (integracyjna)

 

            wychowawcy:           

                                   mgr Katarzyna Klimaszewska

                                   mgr Jolanta Serafińska – pedagog specjalny 

                      

Oddziały integracyjne

Od roku 2000/2001 tworzone są oddziały integracyjne na poziomie "zerówek".

Integracja dzieci o specyficznych potrzebach kształcenia i wychowania, spowodowanych różnymi dysfunkcjami stanowi wyzwanie dla pedagogów, ale przynosi również ogromną satysfakcję.
Uczestnictwo w życiu grupy rówieśniczej chroni dzieci niepełnosprawne przed izolacją. Dzieci pełnosprawne mają okazję, aby w naturalny sposób nauczyć się właściwego stosunku do niepełnosprawnych kolegów. Wspólna zabawa, nauka,rozmowy, spacery, posiłki, chwile radosne i smutne prowadzą do wzajemnego przeżywania wspólnoty i wzajemnej akceptacji. W tych grupach wraz z nauczycielami wychowania przedszkolnego pracuje pedagog specjalny. Część zajęć prowadzona jest wspólnie,część przeznaczona jest na rewalidację dzieci niepełnosprawnych według zindywidualizowanych programów terapeutycznych w oparciu o program autorski wychowania i kształcenia integracyjnego "Razem bawimy sie wesoło". Zatrudniamy również logopedę i psychologa. Oddanie pedagogów i ich trud owocuje w postaci nauki nowych niepełnosprawnych absolwentów w szkołach masowych, w klasach integracyjnych. W naszej placówce powołano także zespół specjalistów, który prowadzi terapie z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w różnych grupach wiekowych. Wszystkim wychowankom zapewniamy opiekę, wychowanie i edukację odpowiednio do tempa i dynamiki ich rozwoju psychofizycznego. Wykorzystujemy różnorodne metody i formy pracy, preferując "edukację otwartą" i twórcze działanie, które tworzą inspirację do aktywności własnej dziecka, rozwijania jego zainteresowań.

Udostępniający: Joanna Werner
Wytwarzający/Odpowiadający:
Czas udostępnienia: 2011-12-20 14:41
Czas wytworzenia: 2011-12-20 14:41
Czas ost. modyfikacji: 2014-08-28 11:58

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.