bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Rejestr zmian

 

1. Dyrektor Przedszkola przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i innych codziennie w godzinach pracy jednostki.
 


2. W przypadku nieobecności dyrektora zastępstwo pełno osoba przez niego wyznaczona.

 

3. Przyjmujący interesantów sporządza protokół przyjęcia zawierający:

 

1.datę przyjęcia,

 

2.imię, nazwisko i adres składającego,

 

3.zwięzłe określenie sprawy,

 

4.imię i nazwisko przyjmującego,

 

5.podpis składającego.

 

4. Skargi, wnioski i inne sprawy skierowane w formie pisemnej podlegają identycznej procedurze.

 

5. Skargi i wnioski przyjęte do protokołu ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków.

 

6. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu spraw stosuje się przepisy zawarte Statucie Przedszkola oraz KPA.

7. Sprawy rozpatrywane są w miarę możliwości natychmiast, w przypadkach złożonych lub wymagających dalszego wyjaśnienia w terminie określonym w KPA.
Udostępniający: Joanna Werner
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Werner
Czas udostępnienia: 2009-03-05 14:15
Czas wytworzenia: 2009-03-05 14:15
Czas ost. modyfikacji: 2014-02-13 16:33

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.