bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr zmian

Aktami prawa wewnętrznego przedszkola są między innymi zarządzenia dyrektora regulujące zasadnicze dla placówki sprawy wymagające trwałego unormowania.

ROK 2010

 

Zarządzenie Nr 2

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia 06-01-2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej.


Zarządzenie Nr 3

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 08-01-2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej pierwszego stopnia w Publicznym Przedszkolu Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi.


Zarządzenie Nr 4

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 08-01-2010 r. w sprawie regulaminu ocen nauczycieli.


Zarządzenie Nr 5

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 11-01-2010 r. w sprawie ustalenia zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.


Zarządzenie Nr 6

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 11-01-2010 r. w sprawie ustalenia Kodeksu Etyki.


Zarządzenie Nr 7

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 11-01-2010 r. w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi.


Zarządzenie Nr 8

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 13-01-2010 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych obowiązujących w Publicznym Przedszkolu Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi.


Zarządzenie Nr 9

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 14-01-2010 r. w sprawie ustalenia instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych.


Zarządzenie Nr 10

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 18-03-2010 r. w sprawie załączników do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Zarządzenie Nr 11

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 05-06-2010 r. w sprawie powołania zespołu specjalistów do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

ROK 2011

Zarządzenie Nr 1

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 09-03-2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli.


Zarządzenie Nr 2

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 22-03-2011 r. w sprawie załączników do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Zarządzenie Nr 3

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 07-06-2011 r. w sprawie powołania zespołu specjalistów do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Zarządzenie Nr 4, 5, 6, 7

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 01-11-2011 r. w sprawie powołania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

ROK 2012


Zarządzenie nr 1

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia 15-03-2012 r. w sprawie załączników do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 2

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 26-03-2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury pracy zespołowej w Publicznym Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli.

Zarządzenie nr 3

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia 02-04-2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli.

Zarządzenie nr 4

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia 28-05-2012 r. w sprawie powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zarządzenie nr 5

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i z dnia 29-08-2012 r. w sprawie powołania zespołów zadaniowych nauczycieli w Publicznym Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli.

Zarządzenie nr 6

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia 29-08-2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w przedszkolu zestawu programów wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2012/2013.

Zarządzenie nr 7

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia 14-09-2012 r. w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedgagogicznego dyrektora w roku szkolnym 2012/2013.

Zarządzenie nr 8

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia  19-11-2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w przedszkolu zestawu programów wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2012/2013.


ROK 2013

Zarządzenie nr 1

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia 11-03-2013 r. w sprawie załączników do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie nr 2

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia 26-04-2013 r. w sprawie powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Zarządzenie nr 3/2013

 

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia 17.06.2013 r., w sprawie dopuszczenie do użytku w przedszkolu zestawu programów wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2013/2014.

 

Zarządzenie nr 4/2013

 

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia 13.09.2013 r., w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego dyrektora w roku szkolnym 2013/2014.

 

Zarządzenie nr 5/2013

 

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia 21.10.2013 r., w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej w przedszkolu.

 

Zarządzenie nr 6/2013

 

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia 17.06.2013 r., w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu nabrou na wolne stanowiska urzędnicze w Publicznym przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli.

 

ROK 2014

 

Zarządzenie nr 1/2014

 

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia 21.01.2014 r., w sprawie powołania Komisji Rekurtacyjnej  w Publicznym Przedszkolu Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli.

 

Zarządzenie nr 2/2014

 

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia 06.03.2014 r., w sprawie uchwalenia regulaminu rekutacji dzieci do Publicznego Przedszkola

Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli na rok szkolny 2014/2015.

 

Zarządzenie nr 3/2014

 

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia 06.03.2014 r., w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania wniosków oraz termniów postępowania uzupełniającego obowiązującyh w postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli na rok szkolny 2014/2015.

 

Zarządzenie nr 4/2014

 

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia 03.04.2014 r., w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w

 Zduńskiej Woli na rok szkolny 2014/2015.

 

Zarządzenie nr 5/2014

 

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia 07.04.2014 r., w sprawie załączników do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Zarządzenie nr 6/2014

 

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli z dnia 27.05.2014 r., w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w

 Zduńskiej Woli na rok szkolny 2014/2015.

 

Wgląd do pełnej treści wyżej wymienionych zarządzeń znajduje w siedzibie placówki. 

Udostępniający: Joanna Werner
Wytwarzający/Odpowiadający:
Czas udostępnienia: 2009-03-05 14:15
Czas wytworzenia: 2009-03-05 14:15
Czas ost. modyfikacji: 2014-08-28 11:48

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.