bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Status prawny

Rejestr zmian
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 jest przedszkolem publicznym.
 
Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Zduńska Wola.
 
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Łódzki Kurator Oświaty.
 
Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy oraz statutu przedszkola.
 

 

Strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk określa statut przedszkola. 


 

 

Statut Publicznego Przedszkola nr 6 z oddzialami integracyjnymi w Zdunskiej Woli.pdf

 


Udostępniający: Joanna Werner
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Werner
Czas udostępnienia: 2009-03-05 14:15
Czas wytworzenia: 2009-03-05 14:15
Czas ost. modyfikacji: 2016-02-19 13:24

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.